You are here

GACUMBITSI, Sylvestre (ICTR-01-64)

GACUMBITSI, Sylvestre
GACUMBITSI, Sylvestre
Ku itariki ya 17 Kamena 2004 Urugereko rwa Mbere rw’Iremezo rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 30, ku itariki ya 7 Nyakanga 2006, Urugereko rw’Ubujurire rumuhanisha igihano cyo gufungwa burundu.